Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

pl/en
Wydarzenia

niedz., 24.04.2022
11:00

Spacer
Muzeum Woli
5 PLN

Skarpa Wiślana i strumienie dawnej Warszawy

Ponad 700 lat temu istnienie strumieni i rzek, polodowcowych jeziorek, mokradeł i bagien czyniło teren obecnej Warszawy na tyle wartościowym, by zbudować tu gród. W kolejnych wiekach cieki były wykorzystywane jako źródła wody pitnej dla ludzi i zwierząt, pozwalały utrzymać higienę, były siłą napędową, ale i miejscem odprowadzania nieczystości. Podczas spaceru, dowiemy się jak przebiegał i dlaczego zniknął strumień Dunaj. Dowiemy się czym była Góra Gnojna i jak Warszawiacy radzili sobie z niedoborami wody. Idąc do Mariensztatu opowiemy o strumieniach które spływały w pobliżu Zamku Królewskiego i dalej poznamy wąwóz ulicy Karowej, by zakończyć opowieścią o źródłach w parku Kazimierzowskim i ulicy Oboźnej.

KUP BILET

Start: ul. Mostowa przy wejściu do Starej Prochowni. Plan wycieczki:

  • Przy Starej Prochowni omówione zostaną ogólne zagadnienia doliny Wisły i skarpy warszawskiej oraz pierwszy nieistniejący strumień na naszej trasie – Dunaj.
  • Przejdziemy wzdłuż skarpy w górę Wisły ulicą Brzozową do Gnojnej Góry, gdzie opowiem o trudnościach w zaopatrzeniu w wodę starej Warszawy i powstaniu Gnojnej Góry.
  • Zejdziemy w dół ze skarpy i pójdziemy poniżej Zamku do Mariensztatu, gdzie opowiem o strumieniach spływających dawniej w pobliżu Zamku.
  • Potem pójdziemy ulicą Furmańską do Karowej, opowieść o wąwozie ul. Karowej.
  • Od Wiaduktu Markiewicza ( opowieść o „wieży wodnej”) do Parku Kazimierzowskiego pod Uniwersytetem.
  • Źródła w Parku Kazimierzowskim (szerzej o źródłach w Warszawie).
  • Stąd do źródła przy ul. Oboźnej (więcej o źródle). Tutaj nastąpi zakończenie wycieczki.

Prowadzenie: Tomasz Krzywicki (1949) jest geologiem – kartografem, specjalistą od form i osadów czwartorzędowych, byłym pracownikiem Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie.  W czasie swojej pracy zawodowej zajmował się kartowaniem geologicznym – opracowywaniem arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski – w Polsce północno-wschodniej, na pograniczu rosyjsko – litewsko – białoruskim, na zachodnich Mazurach, oraz na Mazowszu.  Interesuje się stratygrafią plejstocenu, problematyką zasięgu lądolodów, georóżnorodnością środowiska, geoturystyką oraz ochroną środowiska i przyrody nieożywionej. Zajmuje się popularyzacją zagadnień związanych ze zlodowaceniami plejstoceńskimi i problematyką kartograficzną. Ostatnio napisał, niewydrukowaną jeszcze, książkę „Zarys Geologii Warszawy i geologiczno-historyczna wycieczka skarpą warszawską”.


Rejestracja na wydarzenie

Rezerwacje on-line na to wydarzenie nie są dostępne.